METODY PRACY

Wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz liczne szkolenia dały mi sposobność poznania różnych szkół psychoterapeutycznych, dzięki czemu mam możliwość stosowania różnorodnych metod pracy psychoterapeutycznej. Metoda pracy jest zawsze dostosowywana do potrzeb terapii konkretnej osoby.

Szczególna inspiracją są dla mnie podejścia:

  • Psychodynamiczne – poszukujące rozwiązań poprzez sięganie w głąb siebie i docieranie do źródeł problemów
  • Systemowe – likwidujące trudności poprzez pracę nad ważnymi dla pacjenta relacjami z ludźmi
  • Poznawczo-behawioralne – skupiające się na pożądanej zmianie w obszarze myślenia i zachowań

„Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.” 

Virginia Satir

„Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni”

Irvin Yalom 

„Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej” 

Nancy McWilliams