OFERTA

Poradnictwo / Diagnozy / Psychoterapie:

Problemy w sferze emocjonalnej: depresja, lęk, nadmierna złość, smutek, przygnębienie, powodujące pogorszenie funkcjonowania w ważnych sferach życia

Terapia systemowa związków małżeńskich, partnerskich i rodzinnych dla osób przeżywających trudności w bliskich relacjach, gdy podejmowane wielokrotnie próby dialogu, rozwiązań zawodzą

Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych – osób, które odczuwają w swoim dorosłym życiu piętno doświadczeń z dzieciństwa, przeżywając trudności w zakresie bliskich relacji, nie radząc sobie z pojawiającymi się napięciami i uczuciami złości, lęku

Zaburzenia odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem bulimii oraz kompulsywnego objadania się, w których naprzemiennie dochodzi do epizodów objadania i usuwania jego skutków, co jest wyniszczające i prowadzi do pogorszenia funkcjonowania w ważnych sferach życia

Pomoc psychologiczna dla rodzin osób uzależnionych, nie radzących sobie z uzależnieniem bliskiej osoby, mających poczucie nieskuteczności podejmowanych w stosunku do osoby uzależnionej działań i przeżywających w związku z tym liczne kryzysy

Uzależnienia oraz zaburzenia mające charakter uzależnień: alkohol, hazard, nikotyna, komputeromania, zakupomania itp., w których dominuje przymus powtarzania danej czynności oraz poczucie braku kontroli; powodujące dotkliwe konsekwencje w wielu obszarach życia

Praca nad lepszym rozumieniem siebie, które służy poprawie jakości życia, zwiększa możliwości rozwojowe